Lưu trữ Danh mục: Xét nghiệm đếm tế bào CD4

Xét nghiệm cd4 và tất tần tật những điều bạn cần biết

Xét nghiệm cd4 được thực hiện cho cả những người lần đầu nhiễm HIV và[...]

Lượng CD4 bao nhiêu là an toàn?

Trong căn bệnh thế kỉ HIV, khi virus HIV tấn công, cơ thể bạn sẽ[...]