MACLEODS – ĐIỀU TRỊ HIV

Thuốc 3 trong 1: kết hợp 3 thành phần với hàm lượng khuyến cáo. Là thuốc đầu tay trong phác đồ bậc 1 ưu tiên của Bộ Y tế.

MACLEODS – ĐIỀU TRỊ HIV

Mã: MacLeods Danh mục: