ACRIPTEGA – THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV (ARV)

1.200.000 

Thuốc ACRIPTEGA chứa 3 thành phần cơ bản là Dolutegravir, Lamivudine và Tenofovir. Loại thuốc này chuyên sử dụng trong điều trị HIV.

ACRIPTEGA – THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV (ARV)

1.200.000