ĐIỀU TRỊ ARV MACLEODS

Thuốc ARV Macleods Efavirenz 600mg, Lamivudine 300mg and Tenofovir 300mg. Viên kết hợp liều cố định (tenofovir/lamivudine/efavirenz) được chỉ định để điều trị nhiễm HIV-1 cho người lớn trên 18 tuổi.

ĐIỀU TRỊ ARV MACLEODS