Khi truy cập bất kỳ phần nào của dieutrihiv.com, bạn sẽ được coi là đã đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng này (điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi theo thời gian bởi Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant). Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Sử dụng vật liệu

Tài liệu trên dieutrihiv.com (tài liệu trực tuyến), bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa và hình ảnh, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các luật khác và bất kỳ việc sử dụng trái phép các Tài liệu đó bởi bạn có thể vi phạm các luật đó. Nội dung của trang web này không được trích dẫn hoặc sao chép mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant.

2. Không phải tư vấn y khoa – Không cung cấp tư vấn y tế nào để mua sắm

Nội dung của trang web này hoàn toàn chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Trang web này không thay thế cho tư vấn y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc chăm sóc chuyên nghiệp. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ bạn có vấn đề về sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện. Đừng bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên trang web này.

Bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin trong trang web này sẽ có nguy cơ của riêng bạn. Phòng khám Đa khoa Galant không tuyên bố hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của thông tin có trong Tài liệu. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Phòng khám Đa khoa Galant từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm chất lượng thỏa đáng, tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng truy cập dieutrihiv.com và/hoặc sử dụng Tài liệu.

Việc cung cấp quyền truy cập vào các trang web bên ngoài khác chỉ để thuận tiện cho bạn và không ngụ ý Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant xác nhận, hoặc liên kết hoặc liên kết với các trang web được liên kết hoặc nhà điều hành của họ. Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, chính xác hoặc nội dung của các trang web bên ngoài này. Việc bạn truy cập vào bất kỳ trang web được liên kết nào sẽ là rủi ro duy nhất của bạn. Công ty cổ phần Greenbiz – Phòng khám đa khoa Galant sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào đối với bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web đó.