MEKO INH DỰ PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO

    100.000 

    Dự phòng lao: Isoniazid được chỉ định dự phòng lao

    Điều trị lao: Isoniazid được chỉ định phối hợp với các thuốc chống lao khác như Rifampicin, Pyrazinamid, Streptomycin hoặc Ethambutol theo phác đồ điều trị chuẩn

    Danh mục: