MEKO INH DỰ PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO

Dự phòng lao: Isoniazid được chỉ định dự phòng lao

Điều trị lao: Isoniazid được chỉ định phối hợp với các thuốc chống lao khác như Rifampicin, Pyrazinamid, Streptomycin hoặc Ethambutol theo phác đồ điều trị chuẩn

MEKO INH DỰ PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO